Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

ABSTYNENCKIE STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY `JEDNOŚĆ` w Myszkowie

Jesteś tutaj: Strona główna - Nasza działalność

Nasza działalność

Nasze  cele  realizujemy  poprzez:

1. Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz
innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły
lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

2. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród 
 młodzieży w   zakresie następstw   używania   alkoholu i narkotyków oraz promocji zdrowego,
 trzeźwego życia.

3. Organizowanie punktów informacyjno - konsultacyjnych, spotkań z przedstawicielami różnych
środowisk celem przedstawienia form pracy Stowarzyszenia i jego programu działania.

4. Współdziałanie z  instytucjami państwowymi  i  samorządowymi  w zakresie tworzenia przepisów
prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu i narkotyków.

5. Niesienie   pomocy  w szczególności psychologicznej,   terapeutycznej  nadużywającym i 
uzależnionym od alkoholu lub narkotyków oraz osobom   zagrożonym wykluczeniem społecznym.

6. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

7. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych na rzecz środowiska
rodzin z problemem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

8. Gromadzenie funduszy na realizacje zadań statutowy

Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego